Thủ tục giấy phép lao động

Quy trình thực hiện giấy phép lao động cho người nước ngoài

Việc hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các quốc gia đã đem về nhiều dự án đầu tư và những đầu việc mới mang tính chuyên môn cao, thúc đẩy nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài ngày một mạnh mẽ hơn tại Việt Nam.

Quy trình xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Các tổ chức, đơn vị tại Việt Nam có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài cho các công việc mang tính chuyên môn trong hoạt động của đơn vị mình cần phải nắm được quy trình xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Điều kiện xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định mới

Theo Nghị định 102/2013/NĐ-CP kể từ ngày 01/11/2013 người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được áp dụng với những điều kiện mới cho việc xin cấp giấy phép lao động. Công ty tư vấn Asimic xin tư vấn và trả lời vấn đề liên quan đến điều kiện xin cấp giấy phép lao động và làm việc cho người nước ngoài tại Việt Nam như sau:

Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định số 34/2008/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định 46/2011/NĐ-CP quy định về cấp giấy phép lao động

Nghị định số 46/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Đơn đề nghị xác nhận người nước ngoài được miễn cấp giấy phép lao động.

Đơn đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Đơn xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

- Đơn đề nghị xin cấp giấy phép lao động (Work Permit) cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu số 09 Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Mẫu số 09 Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Mẫu giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài

Mẫu số 8: Mẫu giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Mẫu số 6 điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của nhà thầu

Mẫu số 6 điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của nhà thầu


Bản quyền thuộc về Dichvuhochieuvisa.com

® thiet ke web: VAVIETNAM.COM