Danh bạ đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài

Cập nhật: 24/12/2015

Đại sứ quán Việt Nam tại Ác-hen-ti-na

Địa chỉ: Calle 11 de Septiembre 1442 C.P. 1426 – Capital Federal Argentina. Ðiện thoại: (54-11) 4783 1802 / 4783 1825. Fax: (54-11) 4728 0078. Email: sqvnartn@fibertel.com
Đất nước: Ác-hen-ti-na


Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập


Địa chỉ: Số 8 phố Madina El Monawara, Dokki, Cairo. Ðiện thoại: (20-2) 761 7309 Fax: (20-2) 336 8612. Email: vinaemb@intouch.com
Đất nước: Ai Cập


Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Ðộ


Địa chỉ: Wajeda House, đường Gulmohat Cross, 7, Juhu Scheme, Mumbai - 400 049, Bombay. Ðiện thoại: (91-22) 2620 8589 / 2620 8549. Fax: (91-22) 2624 8538 Email: vietnam@mtnl.net.in
Đất nước: Ấn Ðộ


Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri


Địa chỉ: 30, Rue Chénoua, Hydra, Alger. Ðiện thoại: (213) 269 2752. Fax: (213) 269 3778. Email: sqvnaler@djazair-conn.ect.com
Đất nước: Angeri


Đại sứ quán Việt Nam tại Ăng-gô-la


Địa chỉ: Edificio "Kalunga Atrium", 10 Andar Rua Engracia Fragoso - Ingombotas, Luanda. Ðiện thoại: (244-2) 390 684 / 391 075. Fax: (244-2) 390 369. Email: dsqvnangola@netangola.com
Đất nước: Angola


Đại sứ quán Việt Nam tại Áo


Địa chỉ: Felix-Mottl Strasse 20 A-1190, Viên. Ðiện thoại: (43-1) 368 0755. Fax: (43-1) 368 0754. Email: embassy.vietnam@aon.at
Đất nước: Áo


Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan


Địa chỉ: Kazimierzowska 14, 02 - 589 Warszawa. Ðiện thoại: (48-22) 844 6021/ 844 3780. Fax: (48-22) 844 6723. Email: office@ambasadawietnam.org Lãnh sự: Điện thoại: (48-22) 844 6740
Đất nước: Ba Lan


Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và Bắc Ailen


Địa chỉ: Victoria 12-14, Luân Đôn, W8-5rd. Ðiện thoại: (44-20) 7937 1912. Fax: (44-20) 7937 6108. Email: embassy@vietnamembassy.org.uk
Đất nước: Ai-len


Đại sứ quán Việt Nam tại Bê-la-rút


Địa chỉ: Số 3, phố Mozajskovo, Minsk. Ðiện thoại: (375-1) 7239 1538. Fax: (375-1) 7239 1538. Email: dsqvn.belarus@mofa.gov.vn
Đất nước: Bê-la-rút


Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ


Địa chỉ: #1, Boul. Général Jacques, 1050 Bruxelles. Ðiện thoại: (32-2) 379 2737. Fax: (32-2) 374 9376. Email: vnemb.brussels@skynet.be Lãnh sự: Điện thoại: (32-2) 379 2736
Đất nước: Bỉ

Đại sứ quán Việt Nam tại Tan-za-nia


Địa chỉ: P.O.Box 9724, Dar Es Salaam. Ðiện thoại: (255-2) 2277 3172. Fax: (255-2) 2277 3138. Email: vnembassy@raha.com
Đất nước: Tan-za-nia


Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha


Địa chỉ: C/ Arturo Soria 201, 1-AyB 28043 - Madrid. Ðiện thoại: (34-91) 510 2867. Fax: (34-91) 415 7067
Đất nước: Tây Ban Nha


Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan


Địa chỉ: 83/1 đường Wireless, Lumpini, Pathurnwan, Băng Cốc. Ðiện thoại: (66-2) 267 9602. Fax: (66-2) 254 4630. Email: vnembassy@bkk.a-net.net.th Lãnh sự: Điện thoại: (66-2) 251 5837; 251 3551; Fax: (66-2) 251 7201
Đất nước: Thái Lan


Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ


Địa chỉ: 34 Cayhane Sokak, Gajiosmanpasa, Ankara. Ðiện thoại: (90-312) 446 8049. Fax: (90-312) 446 5623. Email: dsqvnturkey@yahoo.com
Đất nước: Thổ Nhĩ Kỳ


Đại sứ quán Việt Nam tại Thuỵ Ðiển


Địa chỉ: 26, Orby Slottsvag, Alvsjo, Stockholm. Ðiện thoại: (46-8) 5562 1070 / 5562 1071. Fax: (46-8) 5562 1080. Email: infor@vietnamemb.se. Lãnh sự: Điện thoại: (46-8) 5562 1079
Đất nước: Thuỵ Ðiển


Đại sứ quán Việt Nam tại Thuỵ Sĩ


Địa chỉ: Schlosslistrasse 26, 3008 Bern. Ðiện thoại: (41-31) 388 7878. Fax: (41-31) 388 7879. Email: vietsuisse@bluewin.ch
Đất nước: Thuỵ Sĩ


Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên


Địa chỉ: 7 Phố Munsu, Pyongyang. Ðiện thoại: (850- 2) 381 7353. Fax: (850- 2) 381 7632. Lãnh sự: Điện thoại: (850- 2) 381 7111
Đất nước: Triều Tiên


Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc


Địa chỉ: Số 32 đường Guanghua, Jiangou menwai, P.O.Box 00600, Bắc Kinh. Ðiện thoại: (86-10) 6532 1155 / 6532 1125. Fax: (86-10) 6532 5720. Email: suquanbk@yahoo.com Lãnh sự: Điện thoại: (86-10) 6532 5414
Đất nước: Trung Quốc


Đại sứ quán Việt Nam tại U-dơ-bê-ki-xtan


Địa chỉ: Phố Rashidov 100 Tashkent. Ðiện thoại: (998-7) 1134 0393 / 11344 541. Fax: (998-7) 1120 6265 / 1120 6556. Email: dsqvntas@rol.uz
Đất nước: U-dơ-bê-ki-xtan


Đại sứ quán Việt Nam tại Úc


Địa chỉ: 6 Timbarra Cres., OS Malley, Canberra. Ðiện thoại: (61-2) 6286 6059 / 6290 1549. Fax: (61-2) 6286 4534. Email: vembassy@webone.com.au. Lãnh sự: Điện thoại: (61-2) 6290 1556
Đất nước: Úc

Đại sứ quán Việt Nam tại Bru-nây


Địa chỉ: Nhà số 18, Simpang 80-11, Kg. Pengkalan Gadong, Km 4, Jalan Gadong. Ðiện thoại: (673) 245 6483 / 245 6486. Fax: (673) 245 6485. Email: srv@brunet.bn
Đất nước: Bru-nây


Đại sứ quán Việt Nam tại Bungari


Địa chỉ: Số 1, phố Jetvarka, Sofia 1113. Ðiện thoại: (359) 2963 2609. Fax: (359) 2963 3658. Email: dsqvnsofia@eml.cc Lãnh sự: Điện thoại: (359) 2963 3742
Đất nước: Bungari


Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia


Địa chỉ: 436 Monivong, Phnom Penh. Ðiện thoại: (855-23) 726 273 / 726 274. Fax: (855-23) 362 314. Email: vnembpnh@online.com.kh Lãnh sự: Điện thoại: (855-23) 362 531; Fax: (855-23) 427 385
Đất nước: Campuchia


Đại sứ quán Việt Nam tại Canada


Địa chỉ: 470 phố Wilbrod, Ottawa, Ontario, K1N 6M8. Ðiện thoại: (1-613) 236 0772. Fax: (1-613) 236 2704. Lãnh sự: Điện thoại: (1-613) 2361398; Fax: (1-613) 236 0819
Đất nước: Canada


Đại sứ quán Việt Nam tại Chi-lê


Địa chỉ: 2751 Eliodoro Yanez, Providencia, Santiago. Ðiện thoại: (56-2) 244 3633 / 244 3755. Fax: (56-2) 356 6564. Email: sqvnchile@yahoo.com
Đất nước: Chi-lê


Đại sứ quán Việt Nam tại Cô Oét


Địa chỉ: Jabriya, Khu 10, Phố 19, villa số 96, P.O.Box 1232, Dasman 15463. Ðiện thoại: (965) 531 1450 / 535 1593. Fax: (965) 535 1592. Email: vnembassy.ku@mofa.gov.vn
Đất nước: Cô Oét


Đại sứ quán Việt Nam tại Cu Ba


Địa chỉ: # 1802, 5ta. Avenide, Esquina A 18, Miramarm Playa. La Habana. Ðiện thoại: (53-7) 204 1502/ 204 1042. Fax: (53-7) 204 1041. Email: embaviet@ceniai.inf.cu
Đất nước: Cu Ba


Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani


Địa chỉ: 35, C.A. Rosetti Str., Sec.2, Bucarest. Ðiện thoại: (40-1) 312 1626. Fax: (40-1) 311 0334. Email: vietrom2002@hotmail.com
Đất nước: Rumani


Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch


Địa chỉ: Gammel Vartov Vej 20, DK - 2900 Hellerup, Copenhagen. Ðiện thoại: (45) 3918 3932. Fax: (45) 3918 4171. Email: embvndk@hotmail.com
Đất nước: Đan Mạch


Đại sứ quán Việt Nam tại Ðức


Địa chỉ: Elsenstrasse 3, 12435 Berlin. Ðiện thoại: (49-30) 5363 0108/ 5363 0113. Fax: (49-30) 5363 0200. Email: sqvnberlin@t-online.de Lãnh sự: Điện thoại: (49-30) 5363 0100
Đất nước: Ðức

Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan


Địa chỉ: ÐịNassauplein 12, 2585 EB, The Hague. Ðiện thoại: (31-70) 364 8917. Fax: (31-70) 364 8656. Email: emviet@planet.nl
Đất nước: Hà Lan


Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc


Địa chỉ: 28-58, Samchong - Dong, Chongno-Ku,110-230, Seoul. Ðiện thoại: (82-2) 738 2318 / 739 2065. Fax: (82-2) 739 2604. Lãnh sự: Điện thoại: (82-2) 734 7948; Fax: (82-2) 738 2317
Đất nước: Hàn Quốc


Đại sứ quán Việt Nam tại Hungari


Địa chỉ: 1062 Déhibáb, U.29, Budapest. Ðiện thoại: (36-1) 342 5583/ 342 9922. Fax: (36-1) 352 8798. Email: su_quan@hu.inter.net Lãnh sự: Điện thoại: (36-1) 343 3836
Đất nước: Hungari


Đại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xia


Địa chỉ: Số 25 JL. Teuku Umar, Menteng, Jakarta-Pusat. Ðiện thoại: (62-21) 310 0358 / 315 6775. Fax: (62-21) 314 9615. Email: embvnam@uninet.net.id Lãnh sự: Điện thoại: (62-21) 315 8537
Đất nước: Indonesia


Đại sứ quán Việt Nam tại Irắc


Địa chỉ: Hay Andalus, Mahalla 611, Zuqaq 34, Nhà 71, P.O. Box 15054 Yarmuk. Ðiện thoại: (964-1) 541 3409 / 543 9919. Fax: (964-1) 541 1388. Email: embassyvn_iraq@yahoo.com
Đất nước: Irắc


Đại sứ quán Việt Nam tại Iran


Địa chỉ: Đại lộ Valiyeasr, .Ardebili, Pesyan, Baghestan 6, Mardani, East Ordibehesht, số 6, Tehran. Ðiện thoại: (98-2) 1241 1670. Fax: (98-2) 1241 6045. Email: sqvn.iran@mail.dci.co.ir
Đất nước: Iran


Đại sứ quán Việt Nam tại Lào


Địa chỉ: Đường Thatluang Rd, Viên Chăn. Ðiện thoại: (856-21) 413 409. Fax: (856-21) 414 601. Email: lao.dsqvn@mofa.gov.vn Lãnh sự: Điện thoại: (856-21) 413 400
Đất nước: Lào


Đại sứ quán Việt Nam tại Li Bi


Địa chỉ: 587 Gargaresh, Km 7, Abou Nawas, Tripoli. Ðiện thoại: (218-2) 1483 5587 / 1483 6274. Fax: (218-2) 1483 6962. Email: dsqvnlib@yahoo.com
Đất nước: Libi


Đại sứ quán Nam tại Liên Bang Nga


Địa chỉ: 13, phố Bolshaya Pirogovskaya, Mát-xcơ-va. Ðiện thoại: (7-095) 245 0925 / 247 0212. Fax: (7-095) 246 3121. Email: dsqvn@com2com.ru. Lãnh sự: Điện thoại: (7-095) 246 0687; Fax: (7-095) 246 6807
Đất nước: Liên Bang Nga


Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lay-xia


Địa chỉ: 4, Persiaran Stonor 50450, Kualar Lumpur. Ðiện thoại: (60-3) 2148 4534. Fax: (60-3) 2148 3270. Email: daisevn1@putra.net.my .Lãnh sự: Điện thoại: (60-3) 2148 4036
Đất nước: Malaysia

 

Đại sứ quán Việt Nam tại Mi-an-ma


Địa chỉ: 317-319 đường U Wisara, Sanchaung Township, Yangon. Ðiện thoại: (95-1) 524 656 / 501 993. Fax: (95-1) 524 285. Email: vnembmyr@cybertech.net.mm
Đất nước: Mianma


Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ


Địa chỉ: EnIchtaivany Urgunchulur 47 Ulaan Baatar. Ðiện thoại: (976) 145 4632. Fax: (976) 145 8923. Email: vinaemba@magicnet.mn
Đất nước: Mông Cổ


Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ


Địa chỉ: 1233, Phố 20, N.W. Suite 400 Washington DC. Ðiện thoại: (1 -202) 861 0737. Fax: (1 -202) 861 0917. Email: info@vietnamembassy-usa.org Lãnh sự: Điện thoại: (1 -202) 861 0694; 861 2293; Fax: (1 -202) 861 1297
Đất nước: Mỹ


Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi


Địa chỉ:
87 phố Brooks, Brooklyn, Pretoria. Ðiện thoại: (27-12) 362 8119 / 362 8118. Fax: (27-12) 362 8115. Email: embassy@vietnam.co.za

Đất nước: Nam Phi


Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật


Địa chỉ: 50-11, Motoyoyogi-cho Shibuya- ku, Tokyo. Ðiện thoại: (81-3) 3466 3313 / 3466 3314. Fax: (81-3) 3466 3391/ 3466 7652. Email: vnembasy@blue.ocn.ne.jp Lãnh sự: Điện thoại: (81-3) 3466 3311; Fax: (81-3) 3466 3312
Đất nước: Nhật


Đại sứ quán Việt Nam tại Niu-di-lân


Địa chỉ:
Tầng 21, Grand Plimmer Tower, 2 Gilmer Terrace P.O. Box 8042, Welllington. Ðiện thoại: (64-4) 473 5912. Fax: (64-4) 473 5913. Email: embassyvn@paradise.net.nz

Đất nước: Niu-di-lân


Đại sứ quán Việt Nam tại Panama


Địa chỉ: 52 Jose Gabriel Duque, La Cresta, Ciudad de Panama, Aparatado Postal 12434-6A, El Dorado. Ðiện thoại: (507) 265 2551. Fax: (507) 265 6052 / 264 4909. Email: embavinapa@cwpanama.net
Đất nước: Panama


Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp


Địa chỉ: 62-66 Rue Boileau -7501 6 Pari. Ðiện thoại: (33-1) 4414 6400. Fax: (33-1) 4524 3948. Email: vnparis@wanadoo.fr Lãnh sự: Điện thoại: (33-1) 4414 6421 / 4414 6426; Fax: (33-1) 4414 6424
Đất nước: Pháp


Đại sứ quán Việt Nam tại Philippin


Địa chỉ: 670 Pablo Ocampo (Vito Cruz) Malate, Manila. Ðiện thoại: (63-2) 525 2837 / 521 6843. Fax: (63-2) 526 0472. Email: sqvnplp@qinet.net Lãnh sự: Điện thoại: (63-2) 524 0364
Đất nước: Philippin


Đại sứ quán Việt Nam tại Séc


Địa chỉ:
Plzenská 214 - Praha 5 - 150 00. Ðiện thoại: (420-2) 5721 1540. Fax: (420-2) 5721 1792. Email: dsqvietnamcz@yahoo.com Lãnh sự: Điện thoại: (420-2) 2492 2074; Fax: (420-2) 2491 6488

Đất nước: Séc

 

Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina


Địa chỉ: Số 5, phố Leskova, Petrersky, Ki-ép. Ðiện thoại: (380-4) 4294 8087 / 4295 2837. Fax: (380-4) 4294 8066. Email: dsq@dsqvn.kiev.ua. Lãnh sự: Điện thoại: (380-4) 4294 8087
Đất nước: Ucraina


Đại sứ quán Việt Nam tại Xin-ga-po


Địa chỉ: 10 Leedon Park, Singapore 267887. Ðiện thoại: (65) 6462 5936 / 6462 5938. Fax: (65) 6468 9863
Đất nước: Singapore


Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Giơ-ne-vơ - Thụy Sĩ


Địa chỉ: 18A, Chemin Francois-Lehmann, 1218 Grand-Saconnex, Giơ-ne-vơ. Ðiện thoại: (41-2) 798 9866. Fax: (41-2) 798 0724. Email: mission.vietnam@itu.ch
Đất nước: Thụy Sĩ


Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO tại Pháp


Địa chỉ: 2, đường Le Verrier, 75006 Paris. Ðiện thoại: (33-1) 4432 0877. Fax: (33-1) 4432 0879. Email: unescovn@yahoo.com
Đất nước: Pháp


Phái đoàn Việt Nam tại LHQ


Địa chỉ: 866 UN Plaza, Suite 435, New York .Ðiện thoại: (1-212) 644 0594. Fax: (1-212) 644 5732. Email: vietnamun@vnmission.com
Đất nước: Liên Hiệp Quốc


Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ả Rập Xê Út


Địa chỉ: Villa số 11, đường 323/36, đại lộ heikh Khalifa bin Zayed, Al Jafiliya, Bur Dubai, Dubai. Ðiện thoại: (971-4) 398 8924. Fax: (971-4) 398 8624. Email: vnconsul@emirates.net.ae
Đất nước: Ả Rập Xê Út


Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Batambang, Campuchia


Địa chỉ: Đường số 3, Batambang. Ðiện thoại: (855-53) 952 894. Fax: (855-53) 952 894. Email: lsqvnbat@camintel.com
Đất nước: Campuchia


Tổng lảnh sự quán Việt Nam tại Bombay, Ấn Ðộ


Địa chỉ: 17, Kautilya Marg, Chanakyapuri, New Delhi. Ðiện thoại: (91 -11) 2301 9818 / 2301 0532. Fax: (91 -11) 2301 7714 / 2301 8448. Email: sqdelhi@del3.vsnl.net.in
Đất nước: Ấn Ðộ


Đại sứ quán Việt Nam tại Bra-xin


Địa chỉ: Shis Q1 05, Conjunto 14, Casa 21, Lago Sul, CEP: 71615-140, Brasilia/DF. Ðiện thoại: (55-61) 364 5876 / 364 7587. Fax: (55-61) 364 5836. Email: tlsqvnsp@uol.com.br
Đất nước: Bra-xin


Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh, Trung Quốc)


Địa chỉ: Tầng 2, khách sạn Kai Wah International, 157 đường Beijing, Côn Minh. Ðiện thoại: (86-871) 352 2669 / 351 5889. Fax: (86-871) 351 6667. Email: tlsqcm@yahoo.com
Đất nước: Trung Quốc

 

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông, Trung Quốc


Địa chỉ: Tầng 15, Great Smart Tower, 230 đường Wan Chai, Hồng Kông. Ðiện thoại: (852) 2591 4517 / 2591 4510. Fax: (852) 2591 4524 / 2591-4539
Đất nước: Trung Quốc


Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan


Địa chỉ: 65/6 Chatapadung, Khonkaen 40000. Ðiện thoại: (66-4) 324 2190. Fax: (66-4) 324 1154
Đất nước: Thái Lan


Đại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô


Địa chỉ: 255 Sierra Ventana, Lomas de Chapultepec, Delegation Miguel Hidalgo. Ðiện thoại: (52-55) 5540 1632. Fax: (52-55) 5540 1612. Email: dsqvn@terra.com.mx. Lãnh sự: Điện thoại: (52-55) 5540 7587; Fax: (52-55) 5520 8689
Đất nước: Mê-hi-cô


Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc


Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà Touzi Dasha, 109 đại lộ Minzu, Nam Ninh. Ðiện thoại: (86-77) 1551 0562. Fax: (86-77) 1553 4738. Email: tlsqvn@rediffmail.com
Đất nước: Trung Quốc


Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka Nhật


Địa chỉ: 50-11, Motoyoyogi-cho Shibuya- ku, Tokyo. Ðiện thoại: (81-3) 3466 3313 / 3466 3314. Fax: (81-3) 3466 3391/ 3466 7652. Email: vnembasy@blue.ocn.ne.jp. Lãnh sự: Điện thoại: (81-3) 3466 3311; Fax: (81-3) 3466 3312
Đất nước: Nhật


Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pắc - xế, Lào


Địa chỉ: 31 Banphabạt, Pắc - xế, Champassak. Ðiện thoại: (856-31) 212 058. Fax: (856-31) 212 827
Đất nước: Lào


Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc


Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà Touzi Dasha, 109 đại lộ Minzu, Nam Ninh. Ðiện thoại: (86-77) 1551 0562. Fax: (86-77) 1553 4738. Email: tlsqvn@rediffmail.com
Đất nước: Trung Quốc


Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, Mỹ


Địa chỉ: 1700 California, Suite 430 San Francisco. Ðiện thoại: (1-415) 922 1577. Fax: (1-415) 922 1848. Email: info@vietnamconsulate-sf.org Lãnh sự: Điện thoại: (1-415) 922 1707; Fax: (1-415) 922 1757
Đất nước: Mỹ


Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savanakhet, Lào


Địa chỉ: 118 Si-Sa-Vang-Vong Muong Khanthabouli, Savannakhet. Ðiện thoại: (856-41) 212 418. Fax: (856-41) 212 182
Đất nước: Lào


Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanouk Ville Campuchia


Địa chỉ: Sihanouk Ville. Ðiện thoại: (855 - 34) 933 669. Fax: (855 - 34) 933 669. Email: tlsqsiha@camintel.com
Đất nước: Campuchia

 

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, Úc


Địa chỉ: 489 đường New South Head, Double Bay, Sydney, N.S.W. 2028. Ðiện thoại: (61-2) 9327 2539 / 9327 1912. Fax: (61-2) 9328 1653. Email: vnconsul@ihug.com.au
Đất nước: Úc


Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Úc


Địa chỉ:
6 Timbarra Cres., OS Malley, Canberra. Ðiện thoại: (61-2) 6286 6059 / 6290 1549. Fax: (61-2) 6286 4534. Email: vembassy@webone.com.au Lãnh sự: Điện thoại: (61-2) 6290 1556

Đất nước: Úc


Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vla-di-vox-toc - Liên bang Nga


Địa chỉ: 107/1, phố Puskinskaya, Vla-di-vox-toc. Ðiện thoại: (7-4232) 226 948. Fax: (7-4232) 261 946
Đất nước: Liên bang Nga


Văn phòng Bonn, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức


Địa chỉ: Konstantinstrasse 37, 53179 Bonn. Ðiện thoại: (49-22) 895 7540. Fax: (49-22) 835 1866. Email: sqvnbonn@aol.com
Đất nước: Đức


Văn phòng đại diện Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Loan, Trung Quốc


Địa chỉ: Tầng 3, 65 đường Sung Chiang, Đài Bắc. Ðiện thoại: (886-2) 2516 6626. Fax: (886-2) 2504 1761. Lãnh sự: Điện thoại: (8862) 2516 6648; Fax: (8862) 2516 6625
Đất nước: Trung Quốc


chuyển hướng từ google.com.vn


Thông tin khác:

Bản quyền thuộc về Dichvuhochieuvisa.com

Thiết kế bởi: ® V&A Vietnam