Thủ tục mang tiền và vàng khi xuất nhập cảnh được pháp luật quy định như thế nào?

Cập nhật: 14/12/2015
Chúng tôi đã mời ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM, giải đáp.

Hơn 7.000 USD, phải xin phép

. Thưa ông, cá nhân khi xuất cảnh ra nước ngoài được phép mang theo bao nhiêu ngoại tệ?

+ Theo Quyết định số 337 ngày 10-10-1998 và Quyết định số 921 ngày 27-6-2005 của thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Nghị định 160 ngày 28-12-2006 của Chính phủ, cá nhân khi xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Việt Nam có mang theo người ngoại tệ tiền mặt (bao gồm tiền giấy, tiền kim loại, séc du lịch) và đồng Việt Nam bằng tiền mặt trên mức quy định dưới đây thì phải khai báo hải quan cửa khẩu và phải xin giấy xác nhận mang ngoại tệ ra nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước hoặc các ngân hàng được phép: 7.000 USD (bảy ngàn đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương.

Như vậy, nếu cá nhân mang ngoại tệ tiền mặt và đồng Việt Nam bằng tiền mặt từ mức quy định trên trở xuống thì không phải khai báo hải quan cửa khẩu và tất nhiên không phải xin phép.

Ngoài việc trực tiếp mang theo, người dân có được phép chuyển ngoại tệ ra nước ngoài cho các mục đích riêng như trợ cấp cho thân nhân, trả nợ, chuyển tiền thừa kế...? Trong trường hợp này, người dân có buộc phải mua ngoại tệ tại Ngân hàng Nhà nước hay không?

+ Theo khoản 2 Điều 8 tại Nghị định 160 ngày 28-12-2006 của Chính phủ, công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài thông qua tổ chức tín dụng được phép cho các mục đích sau đây: Chi phí cho việc học tập, chữa bệnh; đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài; trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài; trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài; chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài; chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài; các mục đích chuyển tiền một chiều cho các nhu cầu hợp pháp khác.

Khách hàng đang giao dịch tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt nam (Vietcombank) - Chi nhánh TP.HCM. Ảnh: T.NHÂN

Tổ chức tín dụng được phép có trách nhiệm xem xét các chứng từ, giấy tờ do người cư trú xuất trình để bán, chuyển, xác nhận nguồn ngoại tệ tự có hoặc mua từ tổ chức tín dụng được phép để mang ra nước ngoài căn cứ vào yêu cầu thực tế, hợp lý của giao dịch chuyển tiền.

. Số lượng ngoại tệ chuyển đi có bị hạn chế không? Người dân được chuyển một lần hay phải chuyển nhiều lần?

+ Cá nhân có nhu cầu chuyển ngoại tệ cần liên hệ với Ngân hàng Nhà nước để được hướng dẫn thủ tục cụ thể. Theo quy định, cá nhân phải xuất trình đầy đủ các chứng từ liên quan đến mục đích chuyển ngoại tệ và muốn chuyển một lần hay nhiều lần đều được.

Mang hơn 1 kg vàng phải làm thủ tục gửi kho

. Còn đối với vàng thì sao, thưa ông? Người dân được phép mang bao nhiêu vàng khi xuất nhập cảnh?

+ Quyết định số 1165 ngày 12-9-2001 của thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có sự phân biệt sau đây:

1. Đối với trường hợp nhập cảnh bằng hộ chiếu:

l Cá nhân nhập cảnh được mang theo vàng tiêu chuẩn quốc tế với khối lượng 1 kg và phải khai báo hải quan. Nếu mang vượt quá 1 kg thì phải làm thủ tục gửi tại kho hải quan phần vượt quá để mang ra khi xuất cảnh hoặc làm thủ tục chuyển ra nước ngoài và phải chịu mọi chi phí liên quan phát sinh.

l Cá nhân nhập cảnh mang theo vàng trang sức, vàng mỹ nghệ, vàng miếng, vàng nguyên liệu với tổng khối lượng từ 300 g trở lên phải khai báo hải quan. Nếu mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu với tổng khối lượng vượt quá 1 kg thì phải làm các thủ tục tương tự như trên.

2. Đối với trường hợp xuất cảnh bằng hộ chiếu:

l Cá nhân xuất cảnh muốn mang theo vàng tiêu chuẩn quốc tế phải có giấy phép do giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh nơi cư trú cấp và phải khai báo hải quan. Nếu cá nhân đã mang theo vàng tiêu chuẩn quốc tế khi nhập cảnh theo mức quy định trên và có khai báo hải quan thì khi xuất cảnh được mang ra với khối lượng tối đa bằng khối lượng đã mang vào có khai báo hải quan mà không phải xin giấy phép của Ngân hàng Nhà nước nhưng phải xuất trình tờ khai hải quan khi nhập cảnh.

l Cá nhân xuất cảnh mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ, vàng miếng, vàng nguyên liệu với tổng khối lượng từ 300 g trở lên phải khai báo hải quan. Nếu mang theo vàng mỹ nghệ, vàng miếng, vàng nguyên liệu với tổng khối lượng từ 1 kg trở lên thì phải có giấy phép do giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh nơi cư trú cấp. Trường hợp cá nhân đã mang theo các loại vàng trên khi nhập cảnh thì khi xuất cảnh được mang ra với khối lượng không vượt quá khối lượng đã mang vào có khai báo hải quan khi nhập cảnh, không phải xin giấy phép của Ngân hàng Nhà nước nhưng phải xuất trình tờ khai hải quan khi nhập cảnh.

Nếu xuất nhập cảnh để định cư thì lượng vàng mang theo sẽ nhiều hơn?

+ Mức chuẩn vẫn là 300 g. Cá nhân nước ngoài được phép định cư ở Việt Nam khi nhập cảnh mang theo vàng trang sức, vàng mỹ nghệ, vàng miếng, vàng nguyên liệu với tổng khối lượng từ 300 g trở lên hoặc mang theo vàng tiêu chuẩn quốc tế thì phải khai báo hải quan nhưng không phải xin giấy phép của Ngân hàng Nhà nước. Còn cá nhân Việt Nam được phép định cư nước ngoài khi xuất cảnh có mang theo các loại vàng trên với tổng khối lượng từ 300 g trở lên phải khai báo hải quan. Nếu số vàng có tổng khối lượng từ 3 kg trở lên hoặc là vàng tiêu chuẩn quốc tế với khối lượng từ 1 kg trở lên thì phải có giấy phép do giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh nơi cư trú cấp.

Nhân đây, tôi cũng xin được lưu ý: Cá nhân Việt Nam và nước ngoài không được gửi vàng ra nước ngoài hoặc nhận vàng gửi từ nước ngoài vào dưới hình thức quà biếu, tặng qua đường bưu điện, hàng không, hàng hải.

. Xin cảm ơn ông.

. Gần đây có một số công ty môi giới bất động sản rao bán các sản phẩm bất động sản ở Anh, Mỹ… cho khách hàng Việt Nam. Vậy người dân có thể chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để mua các sản phẩm này theo diện đầu tư ra nước ngoài hay không?

+ Theo Thông tư số 01 ngày 19-1-2001, Thông tư số 04 ngày 26-8-2005, Công văn số 10400 ngày 30-11-2006 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (quy định về quản lý ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp, cá nhân người Việt Nam), việc đầu tư ra nước ngoài phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, cụ thể là Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài. Căn cứ giấy phép đầu tư ra nước ngoài đã được cấp, Ngân hàng Nhà nước sẽ xác nhận việc mở tài khoản và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam hay cá nhân.

Nếu không thuộc trường hợp quy định này (cụ thể là không được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài) thì cá nhân không được phép chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để mua bất động sản ở ngoài nước.


chuyển hướng từ google.com.vn

 

Thông tin khác:

Bản quyền thuộc về Dichvuhochieuvisa.com

Thiết kế bởi: ® V&A Vietnam