Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Cập nhật: 30/12/2015

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2002;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

Download tại đây


chuyển hướng từ google.com.vn


Thông tin khác:

Bản quyền thuộc về Dichvuhochieuvisa.com

® thiet ke web: VAVIETNAM.COM