Đơn xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Cập nhật: 23/12/2015

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Mẫu số 07 - Đơn đề nghị xin cấp giấy phép lao động (Work Permit) cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.


chuyển hướng từ google.com.vn

Thông tin khác:

Bản quyền thuộc về Dichvuhochieuvisa.com

® thiet ke web: VAVIETNAM.COM